Nu sätts småfåglarnas hus upp i Bondebacka

På Bondebacka viker man en eftermiddag åt att hjälpa våra bevingade vänner finna en bostad.

Arrangörer för att montera upp holkarna är Motala Biologiska Förening. På så sätt så hjälper man fåglarna att hitta boplatser vilket kan vara besvärligt då gamla träd är en bristvara i dag, säger Gunnar Myrhede. 
– Ofta är det hackspettshål eller andra hål som fåglarna använder. I dag kommer vi att rikta in oss på småfågelholkar men det är många fåglar som häckar i holk, exempelvis skogsduva och ugglor. 

 

De arter man sätter upp holkar för under eftermiddagen är starar, blåmes, talgoxe och svartvit flugsnappare. 
Vilken tid på året ska man sätta upp holkarna?
– De börjar häckningen i april så att sätta upp holken så tidigt på året som möjligt, gärna på hösten. Men det är fortfarande bra tid att sätta upp dem nu. 
Placeringen, hur viktig är den när det gäller höjd och väderstreck?
– Det brukar inte spela så stor roll om man sätter upp holken i skogen. Man bör tänka på att sätta den skyddat helt enkelt. Inte i gassande sol och vindskyddat är bra. 


Kan man sätta holkarna tätt?
– Ja, de kan bo ganska tätt. Vad som är avgörande är födotillgången. 
Ska holkarna sedan städas ur efter häckningen?
– Det är bra att städa så får man bort parasiterna. När man städar får man också reda på vilken art som bebott holken under året och det är ju intressant. 

 

Gunnar Myrehede sätter inte någon art framför någon annan när det gäller att få hjälp med boplats. 
– Det gäller alla arter egentligen. Nu kommer vi inte att sätt upp några sådana idag men ugglor är bra att hjälpa. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa