Kommunen har tecknat avtal med företaget The Cloud och Göta kanalbolag är medfinansiär till den första accesspunkten i hamnen.

– Tillgång till öppna wifi-nät är något som efterfrågas i allt större grad och den här satsningen skapar en ökad attraktionskraft för vår stadskärna. Det är angeläget med ökad tillgänglighet till internet i offentliga miljöer, säger Kåre Friberg (M), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Motala kommun står för grundavtalet, grundinvesteringen samt de tekniska förutsättningarna, medan privata aktörer är med och medfinansierar specifika accesspunkter. Göta kanalbolag bekostar sedan tidigare flera accesspunkter längs med Göta kanal och är nu också delaktiga i satsningen i Motala hamnområde.

– Vi ser en allt tydligare efterfrågan på möjligheten att vara uppkopplad i våra gästhamnar. I Motala ligger inte bara vårt huvudkontor, gästhamnen är också Göta kanals största. Vi är glada att kunna samverka med kommunen om att erbjuda bästa möjliga service för våra besökare, säger Roger Altsäter, VD på Göta kanalbolag i ett pressmeddelande.

Det öppna nätverket i hamnen är bara det första steget i satsningen på att få en uppkopplad citykärna. Ambitionen är att utöka antalet platser med gratis wifi. Tillväxt Motala ska undersöka fler lämpliga områden där accesspunkter för wifi-uppkoppling kan placeras och hitta passande medfinansiärer.