Nu agerar han för att öppna gatan

Kungsgatans avstängning för trafik mellan Stora torget och Urban Hjärnes väg vållar debatt igen. "För två år sedan hade jag två anställda, det har jag inte längre, säger Kari Hyvönen.

Han är innehavare av Peckas Grill och har märkt av allt färre kunder och med det också vikande lönsamhet. Tillsammans med närmaste grannen Sabina Edlund, som äger en presentbutik, har han tagit initiativet till en namninsamling för ett återöppnande av den kvarterslånga gatstumpen mittför Gallerian.

Ett 100-tal namn, butiksägare och anställda, har skrivit under kravet vilket nu är överlämnat till samhällsbyggnadsnämnden.

Från att ha varit enkelriktat med fordonstrafik förbjuden nattetid är avsnittet sedan 2010 avstängt för all motortrafik förutom varutransporter och trafik till garageplatser under jord.

Med gatuavstängningen har samtidigt parkeringsplatser försvunnit och därmed har intresset minskat för Kungsgatans butiker väster om Stora torget, tolkar Kari Hyvönen.

– Vi upplever alla en nedåtgående trend. Och själv tycker jag att det är förskräckligt att jag behövde göra mig av med personal. Nu ska torget göras om och även där talas det om färre p-platser. Och i kvarteret Buntmakaren ("Postparkeringen", vår anm) planeras istället husbygge.

Kari Hyvönens förslag är att öppna Kungsgatan i en riktning förbi Gallerian, men förbjuda genomfartstrafik.

– Samtidigt skulle centrum också få ett tillskott på i alla fall 10-15 p-platser, säger han.

Motala kommun utreder sedan tidigare både trafikflödet och parkeringssituationen i centrum. Möjligen kommer besked under hösten.

– Näringsidkarnas synpunkter är viktiga och vi noterar även det här inlägget inför fortsättningen, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Caroline Unéus (M).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa