Mötesplats för samtal i kubik

Motala kommun tänker utanför boxen och bjuder in till samtal i kubik.

6 november 2015 13:12

En blå kub med information om ombyggnationen av Drottningplan har installerats på PK-torget.

Under fyra lördagar i november bemannas den av politiker och tjänstemän för att svara på allmänhetens frågor.

Ett nytt sätt att kommunicera med medborgarna, menar kommunalråd Camilla Egberth (S).

– Motalaborna är experter på sin stad och vi vill gärna att de kommer med synpunkter och engagerar sig i det som händer, säger hon.

På lådans utsida sätts infrastruktursatsningen in i ett större perspektiv, bland annat med tidsaxel och en modell av samhällsbyggnadsprocessen. Miljöstrateg Marie Kristoffersson hoppas att det ska ge ökad kunskap och förståelse för de projekt som kommunen jobbar med.

– Det kommer jättemånga frågor och folk tycker att det är spännande. Samtalet är det centrala, säger hon.

Motalabon Anita Vuorijärvi Aava välkomnar utställningen. Hon är nyfiken på det som händer i stan och gillar att utvecklingen går mot mer miljötänk och ett trivsammare centrum.

– Motala har sett väldigt trist ut, inte minst på Drottninggatan. Jag tror på öppna ytor och mer grönt. Det känns lite modernare, säger hon.

Så bemannas kuben

7 november

Tema Värdskap och Upplevelser & Motala i omvärlden: Camilla Egberth, Kommunstyrelsen, Marie Kristoffersson, Miljöstrateg. Jessica Hallros, Turistchef/destinationsutvecklare Tillväxt Motala.

14 november

Tema Bo och Leva & Hållbar och attraktiv stad: Agneta Niklasson, Tekniska nämnden. Kjell-Arne Karlsson, Vatten– och avfallsnämnden.

21 november

Tema Företag och entreprenörskap & Motala i omvärlden: Marianne Walter, Plan– och Miljönämnden, Rolf Pettersson, Personalnämnden, Tillväxt Motala.

28 november

Tema Bo och Leva: Anne-Lie Liljedahl, Socialnämnden. Niklas Rudberg, Bildningsnämnden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!