Motalabo invald i kvinnojoursstyrelse

Elin Lindsmyr som arbetar inom Motala Kvinnojour kan nu arbeta med samma frågor på riksnivå.

21 maj 2019 14:00

Hon har nämligen blivit invald i styrelsen för Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige).

– Det är väldigt roligt att ha fått förtroendet från organisationen och att få möjlighet att jobba med de här frågorna nationellt utifrån mina erfarenheter i Motala och Vadstena.

Vad vill hon då arbeta för som styrelseledamot?

– Jag vill arbeta för att fortsätta på den vägen som Roks redan arbetar, alltså att lyfta våldet som kvinnor och barn utsätts för, vad det har för konsekvenser för dem både kortsiktigt och långsiktigt och i vilka delar som samhället faktiskt sviker de här personerna. Sedan vill jag också arbeta för att effektivisera arbetet på alla kvinnojourer nationellt, alltså lyfta frågor kring hur Roks som organisation kan fortsätta underlätta arbetet för jourerna.

Elin Lindsmyr berättar varför hon valde att engagera sig i kvinnojouren från första början.

– När jag var tonåring så började jag att engagera mig för frågor som rörde mänskliga rättigheter generellt. Jag såg väl ganska snart att frågor som berörde kvinnors rättigheter och jämställdhet var de frågor som jag verkligen brann för. Och sedan så har det här tagit sig uttryck på olika sätt genom åren med studier och ideellt engagemang. Sedan skulle jag flytta hemåt igen och då så ville jag fortsätta arbeta med de här frågorna. Det fanns en tjänst i Motala som jag sökte och fick och utifrån det har jag utvecklat ett väldigt starkt engagemang för dessa frågor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
David Wickström

Ämnen du kan följa