Morddömd nekas tidsbestämt straff

Den man som avtjänar livstids fängelse för Nykyrkamordet 2007 får inte sitt straff tidsbestämt.

Enligt Örebro tingsrätt, som har beslutat i målet, är risken för att Motalabon återfaller i allvarlig brottslighet fortfarande alldeles för hög.

Det var i februari 2007 som mannen, som då var i 25-årsåldern, mördade en 80-årig kvinna i Nykyrka strax norr om Motala. Offret berövades livet genom en kombination av kvävning och strypning efter att ha bundits och utsatts för kraftigt våld mot ansiktet. När Motalabon lämnade brottsplatsen tog han med bland annat hennes bankomatkort och smycken.

Mannen ansökte så sent som 2017 om att få livstidsstraffet tidsbestämt, men fick även då nej. Då var Rättsmedicinalverkets bedömning att det förelåg hög risk för återfall i brottslighet, främst utifrån personlighetsmässiga faktorer men även misskötsamhet på anstalten. 

I sitt nya utlåtande anger man att risken för att mannen återfaller i brottslighet bedöms vara medelhög. Han har sedan tidigare riskutredning aktivt deltagit i behandlingsinsatser för att minska risken för att återfall i missbruk och kriminalitet. Han uppges också ha genomfört studier och utökat sina planer för framtiden.

Tingsrätten gör samma bedömning som Rättsmedicinalverket och menar att det än så länge finns "en konkret och beaktansvärd risk" för att mannen återfaller i brottslighet av allvarligt slag.

Av domstolens beslut framgår att Motalabon uppger sig sakna minnesbilder av gärningen, som inträffade under en period då han missbrukade både alkohol och droger. Han ifrågasätter dock inte att det var han som mördade 80-åringen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa