Matte på väg att lyfta

Sedan ”Matematiklyftet” infördes har ämnet blivit roligare för både elever och lärare på Hällaskolan. Dessutom verkar det som satsningen är på väg att ge högre betyg.

18 november 2014 13:57

I våras fick Hällaskolan i Borensberg kraftig kritik från Skolinspektionen. Endast 67 procent av eleverna i årskurs sju-nio klarade godkänt i alla ämnen, riksgenomsnittet var 77 procent.

Man bestämde sig då för att göra något åt de dåliga resultaten. I våras startade satsningen ”Matematiklyftet”.

– Vi tar ett område i taget och började med matten eftersom det är ett kärnämne och aktuellt i skolutvecklingen generellt, säger rektor Lina Rahm Hallberg och berättar att man ska starta en liknande satsning i engelska från och med vårterminen 2015.

Matematiklyftet bygger bland annat på att lärarna planerar och utvärderar undervisningen tillsammans. Tid till det har frigjorts genom organisatoriska förändringar.

– Sedan har vi lagt mattelektionerna samma dagar och tid för alla klasser i respektive årskurs. Det gör att vi kan skapa grupper efter behov, förklarar Lina Rahm Hallberg och berättar att satsningen lett till att man förväntar sig att kunna sätta högre betyg redan till jul.

– Vi ser också att eleverna har större tilltro till sin egen förmåga och tycker att ämnet är roligare, säger rektorn.

Vid MVT:s besök pågår det lektioner i matematik för åttorna i fyra klassrum bredvid varandra. I ett av dem står eleven Camilla Landberg framför sina kompisar och redovisar lösningen på en knepig uppgift.

– Jag och Dennis jobbade ihop. Det gick jättebra, är man själv är det lätt att fastna, tycker hon.

Camilla förklarar hur hon upplever den nya matematikundervisningen.

– Jättekul, samtidigt som den är jobbigare. Det krävs att vi ska tänka mer, inte bara göra uppgifterna.

Även lärarna verkar entusiastiska.

Irene Sundberg till exempel.

– Tänk att vi har matte sista lektionen en fredag och alla är glada ändå, säger hon och berättar glatt att projektet gjort lärarna mer engagerade.

– Och mer samspelta. Vi pratar mycket om hur vi tänker, menar Helena Olsson.

Omorganisationen inför Matematiklyftet har som tidigare nämnts frigjort för- och efterarbetstid för lärarna.

– Vi planer på detaljnivå i större utsträckning nu, det har vi inte hunnit med tidigare, säger Irene Sundberg.

– Och så utvärderar vi tillsammans. Vi pratar om vad som fungerade bra och vad som fungerade sämre. Efter det kan vi bestämma hur vi ska gå vidare, säger Marianne Wallén.

Matematiklyftet

Ett projekt där Skolverket tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) erbjuder nya verktyg och metoder för att stärka undervisningen.

Projektet grundar sig på samverkan mellan lärarna och innefattar gemensam planering och utvärdering.

Hällaskolan arbetar med det sedan höstterminen 2014.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!