"Människors fiske påverkar nog mer"

Biolog tror inte att skarvarna påverkar Borens fiskbestånd i någon större omfattning.

28 maj 2018 07:00

Enligt Gunnar Myrhede, ordförande i Motala biologiska förening, har skarvarna jagat i Boren sedan de etablerade sig i Vättern på 90-talet.

– Jag tror att antalet skarvar som fiskar i Boren avspeglar antalet häckande skarvar på ögruppen Erkerna i Vättern. De ökade upp till som mest 700-800 par för att sedan minska och stabilisera sig på dagens 300 -350 par. Vätterns häckande sjöfåglar inventeras årligen sedan lång tid tillbaka på uppdrag av Vätternvårdsförbundet, säger han och fortsätter:

– Skarvarna trivs tillsammans och söker sig till lättfiskade vatten. Kanske fiskar en tredjedel av de häckande skarvarna och en del av ungfåglarna i Boren idag. Säg 200-300 fåglar som mest på våren och några till när ungarna blivit flygfärdiga på sensommaren.

Det är känt att en skarv i snitt äter cirka ett halvt kilo per dygn. Räknat på 300 skarvar innebär det att fyra och ett halvt ton Borenfisk per månad blir mat åt skarvar då de fiskar där.

Gunnar Myrhede tror dock inte att det märkbart påverkar fiskbeståndet i Boren.

– Människors fiske påverkar nog beståndet i mycket större omfattning, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa