Området där det ska brinna i ligger några kilometer nordväst om Klockrike, enligt larmet.

Räddningstjänsten uppger att det är en rishög på 100 gånger 9 meter som brinner. Enligt SOS var lågorna två meter höga.

Räddningstjänsten är på plats och är igång med släckningsarbetet. Spridningsrisken är under kontroll.

Texten kommer att uppdateras.