Minskad beredskap från fem till tre personer och ingen stor brandbil. Så lyder framtiden för deltidsbrandkåren i Borensberg om förslag 2b går igenom under hösten. Esbjörn Johansson, som har 10 års erfarenhet som före detta brandman och styrkeledare, menar dock att beslut inte bör fattas utifrån befintligt underlag.

– Min oro är att politiker och tjänstemän i Motala fattar felaktiga beslut baserat på ett undermåligt underlag. Den riskanalys som finns kan kallas för mycket, men inte för just riskanalys. Om förslag 2b träder i kraft så kommer det få väsentliga samhällsekonomiska konsekvenser, säger Esbjörn Johansson.

Vid minskad beredskap så försvinner rökdykning helt och hållet från Borensbergskårens insatsrepertoar.

Artikelbild

| Insatser vid trafikolyckor innebär risker för räddningspersonalen.

– I det lagda förslaget så tas även brandbilen bort, då är knappt utvändig släckning möjlig i realiteten.

Många verktyg för, bland annat, losstagning vid trafikolyckor försvinner också.

– Vid en allvarlig olycka så kan vi bara stå och titta på, medan vi inväntar förstärkning från Motala. En brandman mår inte bra av att stå vid sidan, utan möjlighet att ingripa. Vem vill arbeta på en sådan arbetsplats?

Rökdykning nämns i underlaget, då som den farligaste arbetsuppgiften som är tillåten att utföra i Sverige. Resonemanget som förs är att om det inte längre ställs krav på rökdykning, så underlättas rekrytering samtidigt som tid frigörs till andra former av övningar. Esbjörn Johansson motsätter sig den analysen.

Artikelbild

| Enligt Esbjörn Johansson så finns det flera brister i underlaget.

– Jag har aldrig känt mig otrygg när jag behövt rökdyka. Däremot så känner jag mig väldigt ofta otrygg vid trafikolyckor.

Den senaste dödsolyckan i samband med rökdykning i Sverige inträffade år 2003. Bara under februari - april år 2016 så omkom tre brandmän i samband med insatser vid trafikolyckor.

– Att ta bort brandbilen, som används som skyddsbarriär vid trafikolyckor, är att utsätta personalen för en väldig risk, säger Johansson.

Vidare så riktar Esbjörn Johansson skarp kritik mot de uppskattade insatstider som anges i underlaget. Han menar att 11,5 minuter körtid från Motala brandstation till Borensberg centrum med en stor brandbil är en fantasisiffra.

– Jag har kört sträckan ett antal gånger och vid optimalt väglag så är 16 minuter en mer relevant siffra, beroende på trafikintensiteten på riksväg 34.

Men olyckor sker sällan under optimala förhållanden. Om en bil, eller ett träd, blockerar vägen eller dåligt väglag råder så kommer inte Motalastyrkan fram i tid.

– Förslaget innebär att räddningstjänsten kanske inte hinner fram när den behövs som mest. En riskanalys ska ta upp risker, men detta nämns inte ens i underlaget. Varje minuts försening av en insats, till exempel vid en trafikolycka eller en brand, kan få stora konsekvenser för de drabbade.

Mardrömscenariot är, menar Esbjörn Johansson, att förslag 2b resulterar i att räddningstjänst inte kan hantera en av beslutsfattarna oförutsedd situation.

– Då är det redan försent. Konsekvenserna går aldrig att göra ogjorda. Jag kan inte förstå varför inte försiktighetsprincip råder i den här frågan.

För i dagsläget, menar Esbjörn Johansson, så finns det fortfarande risker som inte blivit belysta.

– Gör inget förhastat, det är min önskan. Fatta inget förhastat beslut.