Kraftig bantning – heltidstjänst försvinner

Sparkrav innebär att konsumentvägledningen i Motala dras ner kraftigt och de personliga mötena ersätts med digitala insatser. Även Vadstenaborna berörs av förändringarna.

14 maj 2019 06:00

Bildningsnämnden som ansvarar för konsumentvägledningen måste göra stora besparingar. Därför har de olika verksamheterna fått krav om att göra effektiviseringar. För kulturenheten innebär det att man beslutat att dra ner på konsumentvägledningen eftersom det inte är lagstadgad verksamhet.

– Vi står inför tuffa ekonomiska förutsättningar och måste göra effektiviseringar och jobba på andra sätt, säger kulturchef Hannah Gruffman.

Den heltidstjänst som finns som konsumentvägledare i dag kommer därför att försvinna. Kvar blir några procent av en tjänst som kommer att jobba med konsumentfrågor, men neddragningen innebär att man inte längre kommer att kunna boka personliga möten för att få råd med enskilda ärenden.

– Vi kommer att jobba mer med vårt digidelcenter där man kommer att få hjälp att själv söka information digitalt, säger Hannah Gruffman.

Totalt räknar men med en besparing på en halv miljon kronor. Om det kommer att bli någon uppsägning till följd av neddragningen är inte klart ännu. Man genomför just nu omplaceringsutredningar för att se om det kan lösas på andra sätt.

Förändringarna påverkar inte bara Motalaborna. Även boende i Ödeshög och Vadstena har fått hjälp av Motalas konsumentvägledare eftersom de kommunerna köpt den tjänster eftersom de själva saknat konsumentvägledning.

– De avtalen går ut till sommaren respektive årsskiftet. Därför kommer vi att behålla verksamheten fram till dess. Vi kommer att fullfölja våra uppdrag, men sedan kommer det här att upphöra, säger Hannah Gruffman.

I dagarna offentliggjorde Konsumentverket en genomgång av läget för konsumentvägledningen i landets kommuner och beklagade sig då över att verksamheten minskat och nu nått det lägsta antalet under 2000-talet.

– Vi tycker att det här är bekymmersamt. Vi förstår att kommunerna har mycket som de måste prioritera, men det här är ett viktigt uppdrag, säger enhetschefen Johan Seger.

Motala vill satsa digitalt istället. Hur ser ni på en sådan lösning?

– Det är bra att man tänker nytt och mycket i dag görs ju digitalt. Men det vi tycker har varit kommunernas styrka är just att de kan erbjuda personliga möten vilket är ett bra komplement till det arbete som vi bedriver, säger Johan Seger och fortsätter:

– Många grupper behöver ett personligt stöd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg