Trafikverket fortsätter med dubbelspårsutbyggnaden norr om Motala och det som står på tur är ett område mellan Jakobshyttan och Degerön i Godegårdstrakten, en sträcka på cirka tio kilometer. Start för byggprojektet blir tidigast april nästa år.

Dessförinnan ska en arkologisk förundersökning ske, vilket Länsstyrelsen i Östergötland nu har beslutat. Det finns, skriver de i sitt beslut, flera kända fornlämningar av olika typ och ålder i det aktuella området. De planerade utgrävningarna beräknas kosta drygt 700 000 kronor, vilket bekostas av Trafikverket. Dock kan det bli upp till 15 procent dyrare om förutsättningarna skulle förändras. Utgrävningen måste ske inom ett knappt år från beslutet.