Klart: Så slår sparpaketet

Tolv korttidsplatser för äldre och hälsocenter läggs ned. Socialnämnden i Motala biföll förvaltningens förslag till sparpaket.

15 april 2019 18:00

Korttidsplatserna är ett mellanboende för lasarettsbehandlade äldre i väntan på att kunna flytta hem igen eller till ett vårdboende. Socialnämndens ordförande Maths Andersson (L) konstaterar att de inte är lagstadgade och att just de tolv på Strandvägen det gäller har låg standard.

– De är placerade i sal med vikväggar, det är inget värdigt boende. Vi tog bort åtta platser förra året och införde trygg hemgång vilket innebär boende hemma med förstärkt hemtjänst, säger han.

På helår innebär nedläggningen 9,7 miljoner i besparing, eller personalkostnaden för runt 15 anställda.

– De kommer att behövas i andra verksamheter och vi kan samtidigt minska vikariebehovet, säger Maths Andersson.

Efter åtgärden återstår 31 korttidsplatser i Motala kommun.

Sparpaketet ska på årsbasis reducera kostnaderna med 17,9 miljoner. Här märks också färre tjänster inom socialförvaltningen, dagverksamheten för dementa och på träffpunkterna för äldre.

Likaså nedläggning av hälsocenter där äldre kunnat delta i friskvårdsaktiviteter.

– Inte heller lagstadgat, och även +65-åringar har ett egetansvar för sitt välbefinnande, säger Maths Andersson.

Socialnämnden var inte enig i beslutet. Men Solidariskt Motala (S, V och MP) lade inget konkret motförslag. Istället ville man i en reservation ge frågan mer betänketid. Generellt ansåg man att sparbetinget var för högt och felriktat.

– Det här slår för hårt mot de äldre. Färre korttidsplatser kan betyda att vi får betala längre tid för dyra lasarettsplatser och att vi ändå har kvar lokalkostnaderna, säger Marianne Walter (S).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Gedda

Ämnen du kan följa