Vänsterpartiet ville dock se en strikt alkoholpolitik och röstade för avslag. Liksom KD-gruppen och några ledamöter även från andra partier.

Ja-rösterna segrade nu med 43-12 i voteringen. Förutom kommunfullmäktiges nej-sägare har det även funnits ett utomparlamentariskt motstånd från IGOT-NTO-rörelsen i frågan.

Initiativet togs av lokala krögarna med synpunkten att utsträckt alkoholservering, från kl 01 till 03, skulle stärka konkurrenskraften gentemot Linköpings krogliv. Mot den bakgrunden kom också saken mer att beredas som ett näringslivsärende under kommunstyrelsens ledning.

Polisen har dock inte haft något emot förändringen, vilket fick majoriteten av fullmäktiges ledamöter att bifalla förslaget.

Beslutet innebär att förlängd serveringstid kan ansökas och sedan tillåtas under prövotider på sex till tolv månader. Servering efter kl 01 ska dessutom innebära skärpt tillsyn till en särskild avgift på 1500 kronor per år. Även ordningsvakt måste finnas.

Vid bristande ordning och nykterhet kan serveringstiden åter komma att inskränkas.