KD-toppen tar time out från politiken

Kristdemokraterna lokala förstanamn, Jan Gyllenhammar, tar politisk time out efter tvisten med Motala kommuns personalnämnd. Han har efter beslut krävts på återbetalning av drygt 150 000 kronor.

28 september 2018 05:00

Beloppet gäller ersättning för förlorad arbetsförtjänst under åren 2016-2018 som han inte ska ha haft rätt till.

Jan Gyllenhammar har därför meddelat KD:s styrelse att han upphäver sin tjänstledighet när han inte längre får ersättning för förlorad arbetsinkomst. Och eftersom han går tillbaka till sin arbetsgivare så väljer han att ta en time out från samtliga sina pågående politiska förtroendeuppdrag.

Det gäller även platsen i kommunfullmäktige där han senast dessutom blev personvald. Istället går en ersättare in. Däremot påverkas inte hans deltidsjobb i kommunen som politisk sekreterare för KD.

Gyllenhammar överlåter fortfarande kommenterandet till partiets lokalordförande Erik Forslund:

– Styrelsen bedömer att Jan hela tiden försökt göra rätt, så vårt förtroende är fortsatt orubbat. Men vi förstår samtidigt hans val och stöder honom i detta. Det är demokratiskt olyckligt, men Jan kan ju inte arbeta gratis utan måste försörja sig.

KD-styrelsen har tagit del av personalnämndens beslutsunderlag och Erik Forslund har även samtalat med delar av nämnden och med kommunjuristen. Och hans tolkning är att Jan Gyllenhammar drabbats onödigt hårt när det samtidigt funnits kommunikationsproblem mellan parterna, och även mellan kommunen och Gyllenhammars arbetsgivare.

– Även om vår bedömning är att begränsningar i arbetsgivarens löne- och redovisningssystem är det största problemet, kvarstår faktum att kommunen inte fått tillräckligt med underlag som anses ska finnas, även om de varit intygade av Jans arbetsgivare, säger Forslund.

– Det känns bra att rutinerna nu ska tydliggöras. Men det är ett misslyckande att det ska ta nästan två år av utbetalningar innan kommunen kommer fram till att ersättningarna inte kan godkännas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Gedda

Ämnen du kan följa