Insatsen mot nollning fortsätter

Samtalen med föräldrar och elever har bidragit till en lugnare skolstart enligt Platengymnasiets rektor Christina Billemar. "Vi tycker det har varit betydligt bättre detta år" säger hon.

13 september 2018 17:30

Genom att bjuda in ettorna och tvåornas föräldrar till möten i början av höstterminen spred man information om hur tidigare år spårat ur under insparken. Även om inte hela insparken är över än så ser rektor Christina Billemar en förändring.

– Vi tycker det har varit betydligt bättre detta år. Och det ska eleverna ha en stor eloge för. Det har blivit ett bra samarbete mellan skolan, föräldrar, polisen, elevhälsan och Hallen. Alla har bidragit från sina håll, säger hon.

Hon upplever även att det är lugnare i skolan.

– Jag har inte fått något meddelande om att det är någon elev som inte vill komma till skolan på grund av insparken. Det finns bara förlorare i att de här tendenserna skulle sprida sig. Eleverna är på väg att bli vuxna och får större ansvar. Då är det viktigt att det finns något som berättar om vad som kan hända när man tappar kontrollen över situationen, säger Christina Billemar.

Tendenserna hon syftar till är tidigare år med fylla och oroligheter bland eleverna.

– Just den här informationen tror jag behövs. Jag tror att många föräldrar inte tror att det är så det går till. Man vill inte tro det om sina barn, men det är ju klart att vi inte tänker så om våra elever, men vi har ju sett hur det kan gå.

Kommer ni fortsätta med de här mötena?

– Ja, det hoppas jag. Vi vill ju göra skolstarten så bra som möjligt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sofia Axelsson

Ämnen du kan följa