"I det här läget är alla intäkter viktiga"

Christina Gyberg, ordförande i styrelsen för Företagarna i Motala och Vadstena, välkomnar alla insatser som stimulerar näringslivet.

Christina Gyberg, ordförande i styrelsen för Företagarna i Motala och Vadstena, säger att läget är oerhört kritiskt för många små företag nu.
– De som slås ut först är ju branscher som är beroende av hur människor arbetar och lever. Företag som inte har några marginaler, varken likvidmässigt eller resultatmässigt, blir drabbade direkt. I dagsläget finns inga ekonomiska verktyg att hjälpa men vi finns där som stöd.

Hon menar att de små företagen inte är hjälpta av att man ger lånemöjligheter från Riksbanken till bankerna. 
– De är inte kreditvärdiga på det sättet på grund av att kreditinstituten ställer samma villkor för kreditgivning som tidigare. Många av dessa företag har inte möjlighet att lämna olika former av garantier och då riktar sig de här lånen inte till dem överhuvudtaget. Den åtgärden är i stort sett verkningslös vad det gäller små företag. 

När det gäller Motala kommuns beslut att försöka underlätta för näringslivet i Motala säger Christina Gyberg att alla åtgärder är bra. Redan har flera åtgärder vidtagits från Motala kommun till exempel att avgifterna för markupplåtelser tas bort för ansökningar till och med 31 maj. Men det gäller också att insatserna görs omedelbart.
–I det här läget är alla intäkter viktiga. Även om man tycker att det är små åtgärder så har de ändå en effekt som är bättre än ingen alls. Företagare är kreativa och försöker hitta nya lösningar som till exempel hemkörning från restauranger och butiker. Och då gäller det att vi som konsumenter tar vara på detta.

Åtgärderna kommer inte alla företag och företagare till del men alla insatser som stimulerar näringslivet ser Christina Gyberg som välkommet i dessa tider. 
–Man bör fokusera på direkta åtgärder med omgående effekt för företagen.

Förslag från Företagarna och Christina Gyberg till kommunerna är bland annat att skjuta upp eller slopa löpande avgifter för vatten- och sophantering, se över betalningsvillkor och möjligheten att skjuta upp hyror för att öka likviditeten hos företagen. Men det krävs så mycket mer av direkta nationella åtgärder med omedelbar effekt och där har Företagarna en viktig uppgift att påverka.
– Alla får försöka göra vad vi kan för att stötta näringslivet i det här läget och i möjligaste mån minimera de negativa konsekvenserna som påverkar oss alla. Det viktigaste i nuläget är att alla tar sitt ansvar och hjälps åt. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa