Hon fyller snart 65 år, är utbildad adjunkt och har undervisat inom grundskolan, på gymnasienivå och på komvux. Hon har även lång rektorserfarenhet sedan tidigare i Askersunds kommun där hon sedan blev lika mångårig chef för elevhälsan innan hon fick en liknande tjänst i Motala.

Hennes primära uppgift nu är att hålla i rekryteringen av de fyra–fem tjänster som behövs vid Godegårds skola och fritidshemmet.

– Vi har 12–10 sökande och ser ut att kunna hitta behöriga till all tjänster förutom till fritis, säger bildningschefen Per-Arne Sterner.

Beträffande antalet kommande elever harf uppgifterna varierat. Mellan 30 och 25, garderar sig nu bildningschefen.