Kommunstyrelsen fattade nyligen beslut om att teckna avtal med en leverantör av helhetslösningar för trådlösa nätverk i kommuner.

– Vi vill erbjuda både Motalabor och besökare en positiv upplevelse när de rör sig i våra offentliga miljöer. Många efterfrågar att kunna vara ansluten till en sammanhängande uppkoppling när de rör sig mellan olika platser, och inte vara hänvisad till olika nät hos olika näringsidkare, säger kommunstyrelsens ordförande Camilla Egberth (S) i ett pressmeddelande.

Publikt wifi finns sedan tidigare i bibliotek och vissa andra kommunala byggnader. Däremot har Motala kommun inte haft något nät som varit tillgängligt utomhus.

Det är ännu inte beslutat vilka platser som ska omfattas av systemet men i ett första skede nämns Stora torget, Motala hamn och stråket från centralstationen in mot centrum.

– Vi börjar i centrum men man ska absolut kunna surfa trådlöst på andra platser i kommunen längre fram, säger Camilla Egbeth.

Just nu pågår förberedelserna för att det trådlösa nätverket ska kunna sättas i drift. Förhoppningen är att vara igång under 2018.