Här är deras förslag för att öppna skolan

Alliansen föreslår kommunfullmäktige att ge bildningsnämnden i uppdrag att öppna Godegårds skola höstterminen 2019.

17 april 2019 21:22

Inledde mötet gjorde Mark Henriksson (M), bildningsnämndens ordförande, inför de Godegårdsbor som letat sig till Salemkyrkan för att höra om framtiden för ortens skola. Han redogjorde då för dagens möte att man utifrån bildningsnämndens perspektiv sagt nej till att öppna Godegårds skola.

– Samtidigt som vi gjorde det tog vi ett beslut om att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för en vidare bedömning, sett ur ett landsbygdsperspektiv.

Efter Mark Henriksson klev Kenneth Söderman (L), vice ordförande i kommunstyrelsen, fram till mikrofonen. Han redogjorde för synen på och den respekt man har för bildningsnämnden och det beslut man tagit.

– Utifrån sitt uppdrag, utifrån de ramar man fått från kommunfullmäktige, tillade Kenneth Söderman och fortsatte:

– Kommunstyrelsen har ett större ansvar och ett vidare ansvar för hela kommunen, för kommunens utveckling och de olika kommundelarnas utveckling.

Han underströk kommunstyrelsens vilja att på flera sätt utveckla Godegård, med bättre vägar, tågstopp och så vidare.

– Vi vill satsa och utveckla. Så det vore förödande om skolan lades ner. Det skulle motverka alla satsningar vi gör i övrigt. Så vi har kommit fram till det som innebär att vi tar upp det i kommunstyrelsen på tisdag, alltså direkt efter påsk, med förslag att vi föreslår kommunfullmäktige att ge bildningsnämnden i uppdrag att öppna skolan till höstterminen i år, avslutade Kenneth Söderman och fick på det en rungande applåd från de församlade Godegårdsborna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Törnström