Hälsocenter igång – vem får delta?

Omdebatterade Hälsocenter i Motala har smugit igång träningen igen efter sommaren och vårens beslut där Alliansen fick ge sig mot Sverigedemokrater och rödgröna. Men frågan är i vilken omfattning verksamheten ska drivas vidare.

22 augusti 2019 08:00

Beslutet innebar att Hälsocenter, det vill säga +65-åringarnas möjligheter att få gymträna i kommunal regi, skulle bestå. Men också att verksamheten skulle "effektiviseras". I vilken mån och huruvida kostnaderna också behöver sänkas gav dock inte beslutet något besked om.

Hälsocenter har hittills kostat 2,3 miljoner per år. Öppethållandet har omfattat flera dagar i veckan dels på Samuelsbergshemmet, dels på Skolgatan i Gamla stan. Personalen har utgjorts av ett antal deltidsanställda, cirka 3,5 årsarbetare samt vikarier vid behov. Deras arbetsuppgifter har enbart varit knutna till träningen.

– På Samuelsberghemmet har vi så smått öppnat träningen igen, men i vilken omfattning den ska fortsätta vet vi ännu. Vi ska nu försöka tolka socialnämndens beslut och se hur vi kan effektivisera, säger hemsjukvårdens verksamhetschef Anna Creutz.

Just nu leds verksamheten av fyra deltidsanställda. Ska det vara bemanningen även fortsättningsvis? Ska öppethållandet minska? Eller ska målgruppen glesas ur och mer omfatta dem som idag ramlar lite mellan stolarna och som inte klarar att träna hos andra aktörer eller klarar de pass som Hälsocenter hittills erbjudit? Ska terminsavgifterna höjas från dagens nivå på 800 kronor?

Det här är åtgärder eller kombinationer av åtgärder som verksamhetsledningen nu kommer att titta på.

Och hur det slutligen effektiviseras behöver tydligen inte, enligt beslutet, återkopplas till socialnämnden.

Trots att socialnämnden i förra veckan meddelade att ytterligare 30 miljoner måste sparas vill inte ordföranden Maths Andersson (L) åter driva att Hälsocenter ska läggas ned. Med SD:s och de rödgrönas motstånd ser han det för stunden inte som politiskt framkomligt:

– Inte så här kort efteråt. Beslutet var beklagligt och vi skulle säkert hamna i samma sits igen om vi river upp det. Men med det läge vi nu befinner oss i kanske man kan hoppas på en tillnyktring hos oppositionen och att man där också inser att den här verksamheten inte ligger inom nämndens kärnområde, säger Andersson.

Men kan Alliansen återkomma med förslaget i budgeten för nästa år?

– Vi måste vara beredda att pröva alla möjliga vägar. Många yngre pensionärer kan klara sin träning på annat sätt. Vad vi måste prioritera är träningen och rehabiliteringen för dem, exempelvis inom våra vårdboenden, som vi har ett direkt ansvar för, säger Maths Andersson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Gedda

Ämnen du kan följa