Nästa vecka ska bildningsnämnden avgöra Godegårds skolas öde. Trots oppositionens krav verkar majoriteten stå fast vid att det enbart är en skolfråga och att den därför inte behöver avgöras i kommunfullmäktige. Men det kan bli så att den ändå hamnar där i slutänden.

Bildningsnämndens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten. Det som då prövas är om beslutet tagits på rätt sätt.

– Det är en svår fråga. Det är inte självklart att skolnedläggningar är en fråga för fullmäktige, men kommunallagen säger att frågor av stor betydelse ska avgöras där. Det kan vara frågor som starkt påverkar ekonomin eller är principiellt viktiga. Det finns rättsfall som gått åt båda hållen så man kan verkligen inte säga något generellt, säger kommunjurist Helena Göransson.

Om man beslutar om en nedläggning och det överklagas, stoppas då nedläggningen medan domstolen hanterar ärendet?

– Beslutet får verkställa, men om det upphävs måste man kunna återställa det. När man gör ett sådant beslut måste man överväga alla faktorer och bedöma om man tror att man kommer vinna eller inte, säger Helena Göransson.