Godegårds skola – en tvåstegsraket

Det kommer att krävas beslut i två steg innan det eventuellt går att återöppna Godegårds skola till hösten. Först en politisk viljeinriktning och sedan ett skarpt avgörande.

13 februari 2019 18:15

Efter förra veckans optimistiska besked från Allians-blockets företrädare under ett möte med Godegårdsborna hamnade skolfrågan under onsdagen på bildningsnämndens bord.

Beslutet blev att ge bildningsförvaltningens tjänstemän i uppdrag att utreda förutsättningarna för att kunna öppna skolan igen.

En utredning som ska redovisa barnperspektivet, de ekonomiska förutsättningarna, elevunderlaget på fem års sikt (även påverkan på Nykyrka och Tjällmo skolor), tillgång på behöriga lärare och lärarnas arbetsmiljö.

– Vi har varit tydliga med att vi måste ha en skola med kvalitet, kommenterar bildningsnämndens ordförande Mark Henriksson (M).

Den klurigaste frågan lär bli att på förhand bedöma om det går att rekrytera fyra-fem behöriga pedagoger till Godegård.

– Vi får analysera utefter hur det ser ut på näraliggande skolor och i kommunen för övrigt, säger bildningschefen Per-Arne Sterner.

Mark Henriksson tror för sin del att även Godegårds bygderåd hjälper till att, inom lärarkåren, få upp ett intresse för ortens skola.

Utredningen ska presenteras 17 april. Om den skulle visa att det är möjligt att hitta behöriga lärare, att elevunderlaget är tillräckligt etc, kan nämnden gå vidare med idén att öppna skolan. Sedan får dock det verkliga utfallet av lärarrekryteringen och elevernas skolval avgöra om det också går att öppna. Ett öppnade till hösten kräver ett beslut senast i juni.

Den rödgröna oppositionen i bildningsnämnden biträdde beslutet att låta utreda frågan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Gedda

Ämnen du kan följa