Förra sommaren kom förstudien om den bandyhall som den dåvarande majoriteten sagt att man ville bygga. Men när prislappen landade på 190 miljoner kronor, 100 miljoner kronor mer än vad man budgeterat för drogs utredningen tillbaka. Ansvariga tjänstemän försökte då att sänka ambitionsnivån och ta fram en kalkyl på en enklare hall. I samma veva kom valresultatet och det blev nytt styre i Motala. Och med det nya styret kom också nya idéer. Kommunalrådet Kåre Friberg (M) lanserade idén om en gummihall, en överbyggnad med duk över befintlig bandyis till en kostnad på runt 15 miljoner kronor.

Men också den idén är nu lagd på is.

Istället har man börjat titta på en helt ny vision från Kåre Friberg. En idé om att bygga ett stort sportcenter vid Lalandia och gärdet vid riksväg 50. Ett center som skulle innehålla en bandyhall och en ny sporthall. Men också allt det som i dag finns vid idrottscentret vid kanalen och järnvägen: bowlinghallen, ishallen och hela Maifs område med fotbollsplaner och friidrottsanläggning.

Artikelbild

| Motalaborna måste lyfta blicken och se möjligheter menar Jimmy Szigeti.

– Det började som en vision, men ju mer vi har tänkt på det desto mer inser man att det här är bra. Det här är någonting som vi faktiskt måste titta på, säger Kåre Friberg.

Därför planerar han att tjänstemännen innan sommaren ska få i uppdrag att ta fram en behovsanalys för de nya hallarna. Sedan blir det nya beslut om att ta fram en ny förstudie.

– Det finns en massa synergieffekter om man skulle bygga där ute. Då kan man också samordna med simhallen och med Lalandia, säger biträdande kommundirektör Jimmy Szigeti.

– Ja, man skulle också kunna samordna med Luxora och hallarna som diskuteras där, inflikar Kåre Friberg.

Artikelbild

| Det började som en vision för Kåre Friberg (M), men nu ska frågan om ett idrottscenter utredas.

Ett bygge vid Lalandia skulle dessutom göra att man kom ifrån de många problem som finns med att bygga där bandyn finns i dag. Samtidigt ser man stora fördelar för centrum med att flytta idrottsanläggningarna. Det skulle frigöra stora, attraktiva tomter som skulle kunna säljas för bostadsbygge.

– På så vis skulle vi få pengar som vi kan använda för att bygga hallarna, säger Kåre Friberg.

– Vi har pratat om att göra om den gamla simhallen till en sporthall, men hela byggnaden har 50 år på nacken och en renovering av den skulle kosta väldigt mycket. Då är det kanske bättre att tänka nytt på en ny plats och frigöra attraktiv mark för bostäder, tillägger Jimmy Szigeti.

Det handlar om snabba insatser för att komma igång. Att göra en förstudie tar enligt Jimmy Szigeti ungefär ett år och lika långt tar det att ta fram en ny detaljplan för det nya sportområdet. Om allting går vägen och det inte blir en lång överklagandeprocess är ändå förhoppningen om att ansluta till Lalandias tidsplan och påbörja bygget av sportanläggningarna år 2020.

– Det blir ju synergier med Lalandiabygget också. Så vi har inte tid att vänta, säger Kåre Friberg.

Att bygga ett antal nya hallar kommer att kosta flera hundra miljoner kronor. Har ni råd med det?

– En stor del skulle kunna finansieras genom att vi säljer marken där idrottsanläggningarna finns i dag. Dessutom planerar vi ju försäljning av exempelvis Gamla Motala Verkstad. Det ger ju också pengar, säger Kåre Friberg.

Ni vill sälja marken där idrottsanläggningarna ligger till bostadsföretag, vet ni om det går att bygga bostäder på den platsen med tanke på exempelvis järnvägen?

– Vi har inte tittat på sådana detaljer, men det går ju att bygga barriärer. Det finns intressenter som vill bygga där och de ser inga bekymmer, säger Kåre Friberg.

Inför valet var ni i Alliansen upprörda över att dåvarande styret lånade stora belopp och ni ville satsa mer på kärnverksamheterna. Nu vill ni göra stora investeringar istället. Hur får du ihop det?

– Vi ser att det här förslaget skulle innebära mycket billigare brist och ge synergieffekter och vi har sagt att kommunen kan låna om det betalar sig. Det menar vi att det här gör, säger Kåre Friberg och tillägger senare att man kanske inte måste låna alls utan kan låta någon annan bygga och att kommunen hyr lokalerna.

Bandyhallsfrågan har utretts sedan 2010. Nu blir det nya utredningar, hur tänker ni där?

– Jag kan inte ansvara för det som den förra majoriteten lovade för åtta år sedan, men det vore dumt att dra igång med att bygga inklämt mellan järnvägen och kanalen och inte gå vidare med en sådan här idé, säger Kåre Friberg.