Fria fiskvägar kan ge öring i Vättern

Innan kraftverk byggdes i Motala ström kunde lax och öring ta sig hela vägen från Östersjön till Vättern. Kanske kan det bli så igen.

26 oktober 2015 14:10

Motala kommun stod i veckan värd för Vätternvårdsförbundets årliga konferens. Temat var "Vatten genom Vättern".

Under konferensen behandlades fiskeresursen, människans påverkan på sjön och öppna vattenvägar.

Om det sistnämnda talade bland andra Claes Wadsten från Vattenråden i Motala ström.

– Motala Ström var ett av de bästa fiskevattnen innan kraftverken byggdes. Vi vill återskapa lite av det som fanns tidigare, säger han och berättar om hur man med hjälp av EU-pengar gjort en studie om hur det skulle kunna gå till.

Studien visar att det åter kan bli möjligt för lax och öring att vandra från Östersjön längs Motala ström och sedan ut i Vättern. För att den visionen ska förverkligas krävs att en mindre mängd vatten leds förbi de kraftstationer som nu utgör hinder. Att det skapas så kallade fiskevandringsvägar.

– Det handlar om högst fem procent av vattenflödet i de stora kraftverken, förklarar Wadsten.

I ett första skede föreslås fiskvandringsvägar förbi fyra av de mellersta kraftverken.

– Då kan vi få öring och harr i Motala ström och i Roxen.

Om åtgärderna sedan fortsätter västerut kan det så småningom åter finnas storöring i Vättern.

– Det är bättre att fisken fortplantar sig själv än att man planterar in den i Vättern, menar Claes Wadsten.

Måns Lindell, sakkunning i vattenfrågor på Vätternvårdsförbundet är optimistisk..

– Man kan faktiskt börja tro på att det går att öppna fiskvägarna från Östersjön. Ett tydligt bevis på det är ombyggnaden i Norrköping där man har påbörjat en väg förbi hela det gamla industriområdet, säger han.

Vätternvårdsförbundet

1957 bildades Kommittén för Vätterns vattenvård för att bevara sjöns egenart och samordna åtgärder, övervakning och forskning.

1989 ombildades kommittén till Vätternvårdsförbundet.

Förbundets arbete finansieras av medlemmarna som är kommuner, länsstyrelser, företag och andra organ som som nyttjar, påverkar eller utövar tillsyn över Vättern.

Förbundets mål är att bevara sjön som näringsfattig klarvattensjö, yrkes- och fritidsfisket med friluftsliv samt säkerställa vattentäktskvaliten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!