Förslaget: Ge distansstuderande restaurangmat

Låt distansstuderande gymnasieelever köpa lunch på stan för 75 kronor om dagen. Det föreslår Vänsterpartiet. Nu ska förslaget utredas.

Läget är ansträngt för många i coronatider menar V och passade på kommunstyrelsens möte under tisdagen på att lägga fram förslag som de menade skulle underlätta för de mest utsatta. En del i det var att kommunen tillsammans med föreningar och verksamheter som arbetar med människor i olika utsatta situationer, exempelvis kvinnojouren, skulle erbjuda utökat stöd. 

En annan fråga som kom att bli mycket diskuterad var förslaget att fortsätta erbjuda lunch till de distansstuderande gymnasieeleverna genom att tillfälligt låta dem äta på lokala restauranger för 75 kronor per dag. En summa som kommunen skulle stå för. Motiveringen var att man såg utmaningar för hushållen att ordna lunch till ungdomarna dagligen under en längre tid.

– För ekonomiskt utsatta familjer blir situationen särskilt svår. Vi ser en risk att eleverna skulle sluta äta vilket skulle drabba deras skolarbete. Vi ser också att de kan behöva någonstans att gå och inte bara sitta inne, säger Peter Karlberg (V).

Förslaget väckte politisk diskussion och kom till slut att skickas vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott för att utredas vidare. Samma sak gällde ett sidoförslag om att tillfälligt höja försörjningsstödet för familjerna om även grundskolor och förskolor skulle stänga.

– Det kändes som en svåra frågor att ta ställning till rakt upp och ner. Därför vill vi fundera lite till och pröva vad de skulle innebära, säger kommunalråd Kenneth Söderman (L).

Under kommunstyrelsens möte väcktes också andra förslag som man också tog med sig vidare. Ett sådant var att erbjuda gymnasieeleverna att gå och äta på grundskolorna eftersom elevantalet på grund av de skärpta coronareglerna nu sjunkit där.

– Man får titta på det och vända och vrida lite, säger oppositionsråd Elias Georges (S).

En fråga som uppstod utifrån V-förslaget var också om 75 kronor var en rimlig summa för kommunen att betala. Det vägdes mot kommunens kostnader för skollunchen i gymnasiet som inte ligger på 75 kronor.

– Vi tycker att det är en rimlig summa. Det här skulle också innebära ett stöd till branschen. Det handlar ju också om en begränsad period, säger Peter Karlberg.

Att förslaget nu ska utredas vidare ser han som positivt.

– Ja, men vi får väl se vad de kommer fram till, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa