Företagandet slår rekord

MOTALA

3 805. Så många företag är inregistrerade i Motala kommun just nu, en rekordsiffra som får Joakim Ljungqvist, Tillväxt Motala, och Kristin Ericsson på Nyföretagarcentrum på gott humör.

29 januari 2015 16:23

– Tidigare var Motala känt för sina få, men stora företag som Luxor och Electrolux med många anställda. I dag är de små företagen dominerande i kommunen. 96 procent av företagen har nio eller färre anställda, säger Joakim Ljungqvist, vd på Tillväxt Motala AB och fortsätter:

– Motala har ökat med 217 företag sedan 2009. Antalet företag i Motala sätter i princip rekord för varje månad som går. De två största branscherna är vård och omsorg samt tillverkning/utvinning och i båda dessa branscher ökar även antalet anställda.

Att företag lägger ner eller flyttar från orten, som Autoliv, tycker han förstås inte är bra.

– Det går inte att sticka under stol med att stan förlorat cirka 4 000 industrijobb sedan millennieskiftet. Men samtidigt har utpendlingen ökat, folk har fått jobb på andra orter. Bron skapar fantastiskt bra pendlingsmöjligheter liksom pendeltågen.

– Jag väljer att se det som är positivt för stan, att vi aldrig haft så många företag som nu och att befolkningen ökar. Vi ska sträva efter att få fler som vill flytta till Motala, Östergötlands sjöstad.

Han och de andra på Tillväxt Motala AB arbetar för att sälja in Motala till företag utanför kommunen.

– Vi har haft kontakter med runt 900 företag i Stockholms- och Göteborgsregionen och hört oss för vad de är ute efter för att i slutänden kunna tänka sig att etablera sitt företag i Motala. Östgötamarknaden är intressant. Företagarna undrar över personaltillgång, kompetens och prisbilden på mark- och lokalhyror. Här betalar företagen en sjättedel av vad lokaler kan kosta i storstäderna. Vår inställning är att lösa eventuella behov för att göra etableringar möjliga och arbetar i flera nätverk.

Kristin Ericsson, verksamhetsledare och rådgivare vid Nyföretagarcentrum, berättar:

– Vi hade väldigt många kundkontakter förra året, 421, varav 178 hade kontakt med oss första gången. 25 procent av rådgivningarna har givits till personer med utländsk bakgrund. Det är kul att så många från andra länder vill starta företag. Det vi också kan notera är att många kvinnor startar eget.

Hur ser det ut för 2015 med nya jobb i Motala?

– Vi ser en stadig ökning på antal företag och vår befolkningstillväxt är fortsatt positiv. Det är de viktigaste drivkrafterna för att skapa nya arbetstillfällen, svarar Ljungqvist.

Tillväxtstatistik Motala

Nyföretagandet ökade med drygt 12 procent från 2013-2014. (Bolagsverkets definition på ett ”företag” är: Aktiebolag, enskild firma, handels- eller kommanditbolag).

Antalet arbetstillfällen ökar för första gången på flera år. Senaste noteringen visar på 15 411. Branscher där nyföretagandet ökat är tjänstesektorn med 40 procent, handel med 29, industri med sex och övriga 25 procent.

Inpendlingen till Motala ökar. Just nu pendlar 2 662 personer dagligen till Motala.

Utpendlingen är hög. Varje dag pendlar 6 005 personer ut från Motala.

Befolkningstillväxten sätter rekord. De tre första kvartalen 2014 visade en ökning med 333 personer.

Arbetslösheten är hög i Motala men minskar kontinuerligt. Senaste noteringen: I åldersgruppen 16-64:11,2 och 18-24 år, 25,8 procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!