Firman debiterade Motala kommun för hemtjänst som inte utförts. Det hävdar kommunen, som har gjort två polisanmälningar.

I ett fall, där ett par beviljats hemtjänst i form av städning, påstås företaget ha skickat fakturor till kommunen i nästan ett halvår trots att man aldrig städade hos kunden.

I ett annat fall påstås firman ha tagit betalt för hemtjänst hos en kund i nästan tre års tid. Kommunens kontroll visade dock att personen i fråga inte ens hade befunnit sig i Sverige under den perioden.

Polisen lade nyligen ned ärendena med motiveringen att de var av civilrättslig karaktär och byggde på avtal mellan parterna och bedömningar om det överenskomna hade efterlevts.

Motala kommun har nu begärt överprövning av polisens nedläggningsbeslut eftersom man anser att det rör sig om uppenbara fall av bedrägeri.

– I ett avtal står det att man ska ta betalt för bara det som man faktiskt utför. Här har man, som vi ser det, fakturerat oss för saker som man vet att man inte har utfört. Då menar vi att det handlar om bedrägeri, säger socialdirektör Pernilla Thunander.

Motala kommun har sedan tidigare sagt upp avtalet med hemtjänstföretaget men utesluter inte att det kan finnas fler fall som ännu inte har uppdagats.

– Det är lite knepigt att upptäcka men gör vi det så är det klart att vi gör polisanmälningar. Så här vill vi inte att man ska använda skattemedel, säger Pernilla Thunander.