"Ett stort antal poster som måste ses över"

Ett befarat underskott på 19 miljoner blev "bara" 16,3 miljoner back. Nu kommer bildningsnämndens största orosmoln att utredas närmare.

2019 var ett tufft år för Motalas politiska nämnder. Bildningsnämnden räknade med ett underskott på 19 miljoner kronor. Det blev dock inte riktigt så illa i slutänden.

– Det blev bättre än förväntat med ett underskott på 16,2 miljoner kronor, säger nämndens ordförande Mark Henriksson (M).

En stor orsak till underskottet är att nämnden under första halvåret fick två rejäla sparkrav från fullmäktige. Totalt handlade det om cirka 13 miljoner kronor. Utöver det hade man också extra utgifter för lokaler, bland annat på grund av problem i Carlsund och ombyggationer av nya Ekenässkolan. Man hade också gjort en felräkning av kostnaderna för it, men negativa avvikelser fanns inom så gått som alla områden.

– Läget är tuffast när det gäller området gymnasie, vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration. Där har vi nu påbörjat ett intensivt analysarbete för att se vad som behöver göras, säger bildningschef Per-Arne Sterner.

I det fallet har man också haft möte med Mjölby kommun som för några år sedan var i en liknande situation.

– De har berättat om hur de har jobbat och vi har fått en hel del inspiration om hur vi skulle kunna agera, säger Per-Arne Sterner.

Situationen för det breda området gymnasie-vux är dock komplex. Carlsund är enligt Per-Arne Sterner den verksamhet som har det allra tuffast, men man brottas också med ekonomin på sfi och på arbetsmarknadsenheten.

– I båda de fallen har man fått lägre statsbidrag än vad behoven är. Men för hela verksamheten handlar det om ett stort antal poster som måste ses över, säger Per-Arne Sterner.

Under 2019 tog bildningsnämnden beslut om ett antal sparåtgärder, bland annat nedläggningen av Hallen. De gav dock bara 1,5 miljon kronor under förra året. I år beräknas insatserna få större effekter och väntas ge elva miljoner kronor.

– Den resterande delen av underskottet kommer delvis att hanteras på verksamhetsnivå, men vi kommer också att ta en del politiska beslut om effektiviseringar, säger Mark Henriksson.

Om ni vill ha full effekt av sparåtgärderna behöver ni ta dem tidigt på året. Men ni verkar inte ha särskilt bråttom att ta beslut om besparingar. Varför inte?

– Vi ska göra det skyndsamt, men vi har ett annat läge än socialnämnden. Vi tog ju våra stora åtgärder under förra året, säger Mark Henriksson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa