Elever forskar om hösten

Ettorna på barn- och fritidsprogrammet på Carlsund hjälper Sveriges lantbruksuniversitet med forskning om hösten.

8 oktober 2014 13:34

– Vi ska delta i autentisk forskning i något som heter ”Höstförsöket”, säger naturkunskapsläraren Jan Gustafsson när han presenterar uppgiften för klassen.

Projektet drivs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och bygger på att elever på skolor runt om i Sverige gör observationer på hur träden får sina höstfärger. Temat är ”Hur vet träden när det är höst?” och i år vill forskarna veta hur ljuset påverkar höstlövsutvecklingen.

Tre klasser på Carlsund deltar i forskningsprojektet, industriprogrammet, lärlingsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet. På naturkunskapslektioner ska de följa och dokumentera träd som är helt eller delvis upplysta av gatlyktor. Observationer ska göras av samma träd vid flera tillfällen, till exempel en gång i veckan.

Med hjälp av elevernas observationer kan forskarna upptäcka skillnader mellan olika arter och olika delar av landet. På sikt innebär det att det forskarna kan få en bild av hur träden påverkas av klimatförändringen.

Jan Gustafssons klass samlas i entrén för att sen observera vissa utvalda träd i närheten av skolan. Gruppen bedömer trädens höstfärger utifrån en framtagen observationsblankett.

– Det är viktigt att alla följer en bestämd metod så att alla gör lika, säger han till klassen.

De stannar och granskar en lönn och ska enas om hur stor del av trädets löv som fått höstfärger.

– Vad säger ni? Vart ligger det på skalan? Är det mer än 50 procent, frågar han eleverna.

Observationerna kommer att användas till lite analyser på lektionerna och sedan skickas in till SLU där forskare sammanställer all inlämnad data.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!