Världsdagen för psykisk hälsa har funnits sedan 1992, men det är först på senare tid som dagen blivit ordentligt uppmärksammad.

Motala Fontänhus står som arrangör tillsammans med Motala kommun och Region Östergötland.

– Det här görs för femte året i rad. Jag tycker att vi fått till ett ganska späckat schema, säger Richard Lindgren.

Omkring 16 procent av svenskarna uppger att man har ett nedsatt psykiskt välmående, enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten från 2016. I Östergötland ligger siffran på 13 procent. Tanken med informationsdagarna är att bryta tabun kring ämnet.

– Det är först nu som man märker att det börjar pratas om psykisk ohälsa. Det är inte längre samma tabu kring det – så därför är det viktigt att vi fortsätter prata om det, säger Anna Ousbäck.

Varför tror ni att det här har blivit ett tabubelagt ämne?

– Jag tror att många skäms över det. Jag har själv lidit av psykisk ohälsa och jag vet att man inte vill prata om det, säger Richard Lindgren.

Fokus ligger på medlemmarnas egna berättelser.

Föreläsningarna har lockat hundratals besökare.

– Det går ju alltid att hoppas på mer, men det får inte heller bli för stort. Det finns ju medlemmar som kan bli avskräckta om det kommer för många besökare. Samtidigt så vill man ju alltid nå ut till så många som möjligt, säger Richard Lindgren.

Arrangemanget avslutades med en föreläsning av Mikael Tell som under många år levt med svårartad ångest.

– Förhoppningsvis kommer vi fortsätta även nästa år. Det är viktigt att fortsätta lyfta fram folks berättelser, säger Anna Ousbäck.