Avsiktsförklaringen går i stort sett ut på att Serneke inleder en förstudie med kommunen. Företaget får exklusiv rätt fram till nyår 2019 att utreda förutsättningarna för exploatering av området. Ambitionen är att hela området ska utvecklas med bland annat bostäder och lokaler för evenemang.

– Det är ett väldigt tidigt skede för oss att säga precis vad det här kommer bli, men tillsammans med kommunen inleder vi den här förstudien. Initialt så börjar vi titta på kulturbyggnaderna, vad det är som måste bevaras, och hur man ska vårda dem. Sen har vi en ganska omfattande marksanering som behöver göras här. Vi vet inte hur mycket som måste göras, men det är en hel del vi tittar på, säger Krister Johansson, vice VD på Serneke och fortsätter:

– Vårt huvudspår är att bygga bostäder här i olika upplåtelseformer. Kulturbyggnaderna måste vi bevara, vi ska se vad vi kan göra med dom, för vi vill inte att de ska stå tomma. Det ska vara liv och rörelse på denna plats, säger han.

Artikelbild

| Krister Johansson, vice VD på Serneke Projektutveckling och Kåre Friberg (M) kommunstyrelsens ordförande.

I Motala Lokverkstad har man planer på att bygga restauranger, café, olika sorters eventytor, samt kontor eller likvärdigt. I höst ska företaget presentera en plan om vad de vill göra med området mer i detalj. Området består av ca 51 000 kvadratmeter mark. Hur många bostäder det kan tänkas bli i Gamla Motala Verkstad i framtiden är ännu inte klart.

– Det beror mycket på marknaden. Men det är ett väldigt stort område, så här kan man få in 200-250 bostäder om man vill, man kan trycka ihop det ännu mer, men det tror jag inte passar så bra i omgivningen. Vi kommer inte bygga några höghus, utan nåt som liknande de som redan finns i omgivningen. Trähus är väldigt poppis ser jag, säger Krister Johansson.

Varför fastnade ni för området?

– Det är bara att åka hit så ser man omgivningarna och läget. Den här typen av byggnader har vi gjort tidigare och lyckats väldigt bra med, då kanske mera i större storstadsområden, här blir utmaningen att se vad marknaden klarar av här, när det gäller event, caféer, restauranger eller vad som helst egentligen, säger Krister Johansson.

Artikelbild

| Avsiktsförklaringen skrivs under.

– Området måste detaljplaneras i allting först, det här är inte detaljplanerat för bostäder just nu, så man ligger minst 1,5-2 år framåt i tiden innan första spadtaget så vitt jag kan se, säger Kåre Friberg (M), kommunstyrelsens ordförande.