Där vill Platen bygga på grönytor

Kommunen planerar för ett nytt äldreboende i Borenberg. Nu vill Platen hänga på i arbetet och samtidigt planlägga för nya bostadshus i samma område.

11 juni 2017 13:05

Dragkampsängen har just nu kommunens intresse för att bli platsen för ett nytt äldreboende i Borensberg. Det har fått Bostadsstifelsen Platen att vakna. För om kommunen ska göra en ny detaljplan för området anser Platen att man också borde kunna titta lite längre bort längs Hällsättersleden där de äger hus.

– Vi skulle vilja att man gör en detaljplan som möjliggör förtätning bland våra hus. Vi har en hel del grönytor där borta och vi vill gärna titta på möjligheten att bygga mer, säger vd Lars-Åke Landén.

Därför hoppas de nu att kommunen inte bara ska titta på Dragkampsägen utan hela vägen till förskolan Rödluvan. Efter sommaren ska Platen därför lämna in skisser till kommunen på ungefär vad man har tänkt sig.

Däremot har Platen i nuläget inga planer på att faktiskt bygga på tomterna.

– Det ligger ganska långt bort. Vi har byggt mycket i Borensberg nu, men vi vill ha den här möjligheten för framtiden, säger Lars-Åke Landén.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg