Corona kan ge klagande längre betänketid

Yttranden om planerna för Bromma, Kärsby och Djurkälla ska lämnas in senast 31 mars. Nu vill berörda ha förlängt - till augusti.

Detaljplaneprogrammet för hur Bromma, Kärsby och Djurkälla skulle kunna utvecklas som bostadsområde är ute på remiss. Svaren ska vara inne hos kommunen senast 31 mars, men nu vill de berörda ha förlängd svarstid.

– De vill ha förlängt till augusti. Man menar att det är svårt nu i coronatider att samlas alla berörda och dessutom är flera sommarstugeägare som inte bor eller befinner sig i kommunen just nu, säger kommunalråd Kenneth Söderman (L).

Tjänstemännen har fått i uppdrag att yttra sig i frågan innan politikerna tar ställning.

– Tjänstemännen ska få säga sitt. Men jag tycker att argumenten låter rimliga, säger Kenneth Söderman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa