Capio får också bedriva ögonvård

Privata Capio har avlöst Aleris som utförare av bland annat ortopedi vid lasarettet i Motala. Och enligt ett sidoavtal med region Östergötland ska man nu också bedriva ögonsjukvård.

24 april 2019 21:00

– Vi har en kö på cirka 2000 patienter med grå starr, det är den situationen vi försöker lösa, säger Torbjörn Holmqvist (S), ordförande för regionens hälso- och sjukvårdsnämnd.

Enligt avtalet ska, från nästa vecka och fram till i höst, 1500-2000 fall av främst misstänkt grå starr remitteras till Motala från alla delar av regionen för bedömning.

– Vi räknar sedan med att 40–50 procent behöver opereras och även det ska ske här, säger Capios verksamhetschef i Motala, Helén Bergvich.

Eftersom verksamheten ligger utanför Capios huvudsakliga åtagande på plan 12 på LiM – ortopedi, hud och andra typer av kirurgi – kommer mottagning och operationer av ögonpatienter att skötas av ambulerande team inom Capios svenska gren.

Privatvården på LiM har nu i tre veckor drivits i Capios regi sedan man vunnit den senaste upphandlingen och avlöst konkurrerande vårdföretaget Aleris. Under onsdagsförmiddagen markerades bytet officiellt med invigningstal, bandklippning och snittar.

Representanter för Capio och regionen talade. Alla berömde de Aleris tidigare vård och agerande för en smärtfri övergång. Samtliga 130 medarbetare kunde snabbt återanställas av Capio.

Sjuksköterskan Terese Hedin har därmed fått sin tredje privata arbetsgivare sedan regionen började handla upp tjänsterna för tio år sedan.

– Det har inte varit någon större skillnad mellan företagen. För oss har avtalen varit likartade och vården har varit bra. Enkätsvar har visat att patienterna varit supernöjda, säger hon.

Capio har förutom i Sverige verksamhet i Norge, Danmark, Tyskland och Frankrike. I Sverige driver man hela S:t Görans sjukhus i Stockholm, 104 vårdcentraler och flera specialistmottagningar.

– Vi har en bra plattform att stå på. Tillsammans med en engagerad personal och ett bra sjukhus för övrigt vill vi hjälpa till att utveckla den lokala vården. Med det kan vi också bidra till att göra Motala attraktiv som kommun, säger affärsområdeschef Tobias Wirén.

Uppdraget i Motala omfattar tjänster för omkring 200 miljoner kronor per år. Ifjol hanterades drygt 22 000 patientkontakter i form av besök och operationer.

Torbjörn Holmqvist, som representerar ett parti (S) som inte alltid förfäktar privata alternativ, är ändå nöjd med de resultat som uppnåtts på LiM.

– Det går att hitta lösningar i särskilda fall. Samtidigt måste vi ha en jämlik vård. Det är en balansgång, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Gedda

Ämnen du kan följa