Bostadsplaner intresserar frikyrkoförsamling

Området kring Bromma, Kärsby och Djurkälla kan bli Motalas nästa bostadsområde. Nu vill även baptistförsamlingen vara med i arbetet.

12 juni 2019 20:00

Sedan ett antal år tillbaka arbetar kommunen med ett detaljplaneprogram för området kring Bromma, Kärsby och Djurkälla. Här hoppas man framöver kunna ordna attraktiva bostadstomter i sjönära miljö. I syfte att möjliggöra ett nytt bostadsområde har kommunen därför köpt in E-lux gamla friluftsområde och ett skogsområde vid infarten på Lemundavägen.

Nu vill också Motala baptistförsamling vara med i planarbetet. I närheten av kommunens tomter har de sin sommaranläggning Åvik.

– Vi vill veta vad som händer i planarbetet. Men i dagsläget har vi inga planer på att bygga någonting där, säger Tomas Gustafsson i församlingens fastighetsgrupp.

I övrigt vill han inte kommentera ytterligare.

Samhällsbyggnadsnämnden är dock positiva till förslaget.

– När man tittar på det så här så är vi positiva till det. Sedan vet man ju inte vad som händer på vägen. Det är en del som behöver utredas, säger ordförande Caroline Unéus (M).

Att göra en detaljplan för området sker först när själva detaljplaneprogrammet är färdigt. Det är det inte än. Därför säger kommunens tidsplan att arbetet med själva detaljplanen skulle kunna komma igång nästa höst och vara klar 2022, om inget oförutsett inträffar. I utredningen ingår då bland annat att titta på arkeologi, radon, buller och trafiken.

Enligt nämndens beslut måste församlingen själv bekosta kommunens planläggning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa