Bolagisering av Platen het politisk fråga

Alliansens planer på att utreda en bolagisering av bostadsstiftelsen Platen väcker reaktioner hos S, V och MP. I en fullmäktigedebatt ville de ha besked om vinstuttag och utförsäljning av lägenheter.

14 maj 2019 15:45

I en intervju berättar Platens ordförande, Daniel Starkengren (M), att Alliansen vill utreda hur bostadsstiftelsen Platen bäst ska organiseras. Frågan har väckt reaktioner hos S, V och MP som i en intepellation i fullmäktige ville ha besked om vad en sådan bolagisering skulle innebära.

– Platen är en välskött stiftelse. Varför skulle man ändra ett vinnande koncept, undrar Peter Karlberg (V) och fortsätter:

– Vi oroas för vad som är syftet med en bolagisering. Om det handlar om att ge avkastning till kommunen så innebär det en dubbelbeskattning av hyresgästerna.

Platens tidigare vd, Kenneth Söderman, är numera liberal politiker. Han menade att avkastningsfrågan inte är något problem eftersom det finns reglerat i lag hur det ska fungera om kommunen skulle vilja ta ut vinster från Platen. Vänsterns Peter Karlberg ville dock ha en försäkring om att de styrande inte kommer att utnyttja möjligheten att ta ut vinster vid en eventuell bolagisering.

– Det vi pratar om nu är att starta en utredning. Om den sedan leder till en bolagisering vet vi inte. Och frågan om vinstutdelning får ställas till den styrelse som då är berörd, säger kommunstyrelsens Kåre Friberg (M).

S, V och MP uttryckte också oro kring en utförsäljning av delar av bostadsstiftelsens bestånd. Alliansen har talat om det i valrörelsen och från oppositionens sida menade man att en försäljning riskerar att påverka Platens uppdrag att verka för boende till alla grupper i samhället. Kommunalråd Kåre Friberg (M) ser dock problem med att Platen är en stor aktör på Motalas bostadsmarknad.

– Jag har träffat flera privata aktörer som väljer bort Motala för att Platen äger en så stor andel av lägenhetsbeståndet. Därför vill vi titta på att minska det allmännyttiga ägandet, säger han.

S-politikern Lena Westerlund ifrågasatte hans uppgifter och pekade på avtal som kommunen skrivit med privata företag som just nu planerar för ett hundratal lägenheter i Bråstorp. Oppositionskollegan Elias Hallén från miljöpartiet klargjorde att de principiellt inte är emot en bolagisering, men han uppskattade ändå inte den pågående processen.

– Vi tycker att det går för fort fram och vi anser att ägardirektiven i så fall måste vara glasklara så att Platen fortfarande ska jobba helt från ett allmännyttligt perspektiv, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa