Bolaget i motvind – bygger ändå vidare

Ett bostadsrättsprojekt i Bråstorp i Motala ska bli av trots att byggföretaget är skuldsatt och genomgår rekonstruktion.

6 augusti 2019 08:00

Det gäller 19 radhuslägenheter inom fastigheten Cykelramen 1, idag ett skogsparti mellan Kiselvägen och Metallvägen.

I slutet av december förra året tecknade Motala kommun ett markanvisningsavtal med CHR Bygga Bostäder Holding AB som via dotterbolag skulle bygga lägenheterna sedan sälja dem vidare som bostadsrätter. Efter finansiella problem i spåren av den vikande bostadsmarknaden är dock bolaget sedan slutet av juli under rekonstruktion.

I den planen, under överinseende av en advokatfirma i Stockholm, ingår dock att fullfölja planerade radhusprojekt. Förutom i Motala vill man sedan tidigare även bygga i Östersund. Radhusen är den gren av verksamheten som klarat sig bäst ekonomiskt.

Däremot avbryter man all planering av lägenheter i flerbostadshus, vilket får till följd att bolagets engagemang i Motala minskar i omfattning. För marken i Bråstorp skissades också ett punkthus med ytterligare ett 30-tal lägenheter. Men idag är det inte aktuellt att gå vidare med en bygglovsansökan.

De 19 radhusbostäderna började säljas i våras. Samtliga är på 99 kvadratmeter och lägenhetspriset ligger runt två miljoner.

– Vi ska ska snart stämma av med mäklaren igen, men vad vi förstår ser intresset bra ut, säger bolagets kundansvariga Hanna Lauritzen.

När allt är sålt räknar hon med en produktionstid på nio månader. Markanvisningsavtalet med kommunen gäller närmast till december i år men kan förlängas med ett år i taget. Vid slutligt markköp betalar exploatören 1000 kronor per kvadratmeter som ska bebyggas. Projektet blir CHR Bygga Bostäders andra radhusområde i Motala och Bråstorp. 2017 färdigställdes här 16 liknade bostäder.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Gedda

Ämnen du kan följa