Kommunen har brist på förskoleplatser, men när Råssnässkolan ersattes med lokaler vid Mariebergsskolan såg man stor potential till att bygga nya avdelningar på den tomten. Arbetet stöttet dock på oväntad patrull när det visade sig att MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, inte var okej med att man skulle riva de tre stora skyddsrum som finns på Råssnässkolan.

Nu har man dock fått besked från MSB att tillstånd ges för att riva byggnaderna runt ikring skyddsrummen.

– Vi får sätta skyddsrummen ur funktion en tid så att vi kan börja riva, säger Jonny Hammer på kommunens projektledningsenhet.

Exakt när rivningsarbetet börjar på inte klart ännu, men kommunens önskemål är att kunna börja så snart som möjligt.

Själva skyddsrummen får man dock inte riva. De kommer istället att vara kvar på området och sedan planerar man för att bygga förskolorna vid sidan av.

– Vi får se vad skyddsrummen ska användas till. Kanske kan de bli förråd eller något annat, säger Jonny Hammer.

Vad som framöver kommer att hända med skyddsrummen är inte klart. Biträdande kommundirektör Jimmy Szigeti tycker att man behöver vänta lite och se innan man tar något slutligt beslut.

– Det skulle ju kosta en del att riva dem och bygga upp nya. Då är det bättre att titta på hur vi kan iordningsställa dem som att de kan användas av förskolan. Jag har en tanke om att man hade kunnat klä dem med jord och bygga en pulkabacka av dem, säger han.