Motala protesterar mot tågbyte i Mjölby

När Ostlänken byggs skulle restiderna på pendeln kunna kortas rejält, men för Motalaresnärernas del skulle det då krävas byte i Mjölby. Oacceptabelt menar Motala kommun.

Motala 29 mars 2020 11:00

Region Östergötland har låtit göra en studie av förutsättningarna för tågtrafiken fram till år 2040. I rapporten görs en del överväganden. Bland annat presenteras en lösning där kapaciteten skulle öka liksom tillgängligheten till Norrköping och Linköping om trafik skulle ledas om via Ostlänken när den finns på plats. Det skulle enligt beräkningar korta restiden Mjölby-Norrköping med drygt 20 minuter. För att uppnå tidsbesparingen skulle dock resande till och från Motala behova byta tåg i Mjölby.

– Det är inte roligt om resenärer till och från Motala måste byta tåg. Ska man åka in till Linköping är det stor skillnad om man kan sitta hela vägen eller måste byta i Mjölby. Vi har en stor pendling i dag med tågen och då måste det vara bättre flexibilitet än att man ska byta tåg, säger kommunalråd Kenneth Söderman (L).

I sitt svar till regionen skriver man att förslaget innebär försämringar på ett "oacceptabelt sätt".

Motala har tidigare drivit frågan om att istället bygga ett triangelspår i Mjölby så att tågen till och från Motala ska slippa köra in på stationen i Mjölby och vända. Den kommentaren finns med i svaret till regionen, men politiskt tonar man nu ner den kampen.

– Det är kanske inte det viktiga här. Skulle vi driva den frågan ordentligt så skulle Mjölby reagera. Därför är det ingen stridsfråga för oss i dag och jag tror knappast att vi skulle få igenom den frågan heller, säger Kenneth Söderman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa