Viktig träning uteblir - rehabbassäng håller stängt

Reumatikerföreningens medlemmar i Motala-Vadstena har inte kunnat bada i Rehab västs varmvattenbassäng på cirka två år. Nu kommer beskedet från regionen - bassängen öppnar tidigast i höst.

Motala 30 mars 2022 18:00

– Vi är sjuka och behöver det här för att hålla en bättre hälsa, kondition och rörlighet, säger Britt-Marie Waller, ordförande i föreningen.

Att träningsmöjligheten i vatten återupptagits på Vrinnevisjukhuset i Norrköping upplever hon som orättvist och menar att alla borde ha samma förutsättningar.

 Britt-Marie Waller förklarar att Motala/Vadstenaföreningen har drygt 300 medlemmar. Av dessa badade ett 80-tal kontinuerligt, innan pandemin, på Lasarettet i Motala.

– Det var vår grundstomme och nu förlorar vi medlemmar. Vi har inget att erbjuda och det är ett stort problem, men vi känner liten förståelse från regionen, säger hon.

 

Waller framhåller att föreningen drivit fem badgrupper för damer och två för herrar tidigare, med egna ledare.

– Det avlastar rehabkliniken.

Hon har varit i kontakt med regionen och även fått svar direkt från verksamhetschefen på Rehab väst som uppger att det finns smittreducerande restriktioner kvar inom hälso – och sjukvården som man behöver förhålla sig till.

Det nämns också att omklädningsrummet på LiM inte kan ta emot så många personer, utifrån fysiskt avstånd, för att kunna bedriva verksamhet sett till det schema som fanns innan pandemin.

Håkan Fransson, vice ordförande i Reumatikerföreningen Motala/Vadstena, tycker att situationen är beklaglig.

– Det är oansvarigt att låta människor lida i onödan och som snabbare skulle kunna komma tillbaka till arbete. Vattengympa är jättebra för så många grupper, säger han.

 

Enligt centrumchef Helén Lövborg krävs det mycket skötsel av poolen av driftpersonal, som också haft det ansträngt under pandemin. 

– Det är många saker som påverkat, inte bara för vårdpersonalen, säger hon.

Pågår det diskussioner om nedläggning?

– Nej, men vi behöver se till att vi har en fungerande bassäng. Den är gammal och har stått i nästan två år, vi behöver starta upp den och se att den är funktionsduglig. Målsättningen är att bassängen ska öppna till hösten och att vi då ska kunna nyttja den både för sjukvårdande behandling och friskvårdsträning för patientföreningar.

Om Reumatikerföreningens besvikelse säger hon:

– Det förstår jag. Det är tyvärr så att vi gjort många prioriteringar på olika fronter som får konsekvenser. Nu hoppas vi ändå att pandemin håller sig på en lägre nivå under sommaren och hösten så att vi verkligen kan starta upp igen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa