Ansvarig politiker: "Är ingen lätt fråga"

Bildningsnämndens ordförande är försiktig att uttala sig om Godegårdsutredningen utan hänvisar till nämndens möte på onsdag. Samtidigt lovar han ett nytt möte med byborna för att diskutera det beslut som nämnden tar.

11 april 2019 19:00

Mark Henriksson (M), ordförande i bildningsnämnden, återkommer flera gånger till att rapporten om Godegårds skola nu blir en fråga för nämnden att hantera.

– Nu måste vi ta en diskussion inom Alliansen och i nämnden, säger han.

Ni ska spara pengar och ett återöppnande kostar fem miljoner. Har ni råd?

– Det är något som vi får ha med oss i diskussionerna, säger Mark Henriksson.

Elevantalet i upptagningsområdet är större nu än i förra utredningen, vad säger du om det?

– Det ser ut att öka och det är en topp under två år, men sedan ser det ut att sjunka igen. Det är ingen lätt fråga.

Ni lovade att öppna skolan om föräldrarna ville det. Hur ser du på det löftet i dag?

– Vi har lovat att utreda alla parametrar. Sedan får det blir ett politiskt beslut utifrån underlaget.

Det finns en risk att skolorna i Tjällmo och Nykyrka påverkas. Hur ser du på risken att ni får tre landsbygdsskolor där samtliga riskerar att inte bära sig ekonomiskt?

– Det är också något som vi måste väga in.

Mark Henriksson säger vidare att de, i anslutning till nämnden, kommer att bjuda in till ett möte i Godegård för att prata med byborna.

Socialdemokraternas Helen Isacsson säger att deras beslut att lägga ner skolan fortfarande känns rätt, men att de inte hunnit diskutera den nya utredningen i partiet ännnu.

Kan ni tänka er att stå bakom att skola öppnas igen?

– Vi har inte tittat på den frågan ännu, säger Helen Isacsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg

Ämnen du kan följa