Det är åtminstone enligt Moderaternas förhandlare Erik Backman den logiska tolkningen av väljarnas besked.

– Vi och Alliansen går framåt, Sverigedemokraterna inte lika mycket och de rödgröna tappar stort. Det ger ett Allians-styre i minoritet. Vi tänker varken alliera oss med SD eller vänsterut. Det vore att svika väljarna.

Medan SD:s Johnny Karlberg upprepar krav på samarbete med Alliansen och att få en kommunalrådspost i utbyte.

Artikelbild

| Kommunjurist Helena Göransson (stående) och säkerhetschef Johanna Haapamäki sorterar röster i Motala.

– Vi ligger nära M:s politik, säger han.

Backman kontrar med att Alliansen står fortsatt enad. Och det gäller likväl i uppfattningen att inte alliera sig med SD.

– Absolut! Vi har en helt annan värdegrund än SD och det finns tydliga skillnader också i den ekonomiska politiken.

Allianspartiernas förhandlare ska nu prata sig samman och Erik Backman vill dessutom att det samtalas med de rödgröna:

Artikelbild

| Valnämndens ledamöter övervakade räknandet av sena förtidsröster. Från vänster Mikael Falk (S), Ingegärd Karlsson (S), Lars Carlsson (C) och Åke Svensson (M).

– Det är dags för en större öppenhet i Motala. Men det handlar inte om ett formellt samarbete, mer om hur vi ska hitta lösningar i stora frågor för att hantera SD:s vågmästarroll. Sedan finns det säkert frågor där SD ändå röstar med oss. Det är OK, men de kan inte ställa krav.

Det parlamentariska läget i Motala måste ha klarnat till den 15 oktober. Då sammanträder det nyvalda kommunfullmäktige och på dagordningen står att välja ledamöter till "regeringen", kommunstyrelsen, vilken sedan omedelbart tillträder.

De sena förtidsrösterna till kommunvalet uppgick till 337 och innebar inga nämnvärda förändringar. Mandatfördelningen från valnatten stod sig. Alliansen står kvar på 26 mandat mot S+MP+V:s 23. Och som tung vågmästare står SD med åtta. Det krävs 29 mandat för egen majoritet i fullmäktige.