Alliansen ändrar beslut om slöjförbud

Bildningsnämnden säger nej till slöjförbud i skolan. De anser att det saknas lagstöd. Men nu vill Alliansen titta på andra lösningar.

Förra våren blev det stor politisk debatt när frågan om att införa ett slöjförbud i skola och förskola ställdes i fullmäktige. Då lovade kommunalrådet Kåre Friberg (M) att frågan skulle utredas och det landade på jämlikhetsberedningens bord. När tidningen kontrollerade med Skolverket menade dock myndigheten att ett förbud inte var förenligt med svensk lagstiftning.

Under hösten lade dåvarande SD-politikern Johnny Karlberg en motion om slöjförbud. Förslaget skickades på remiss till bildningsnämnden. De tycker att fullmäktige ska avslå förslaget.

– Tjänstemännen har tittat på den här frågan och visar att det inte finns stöd för ett förbud i lagar och riktlinjer. Nämnden är helt enig och föreslår att avslå motionen, sa ordförande Mark Henriksson (M) efter nämndens möte.

Tjänstemännen hänvisade då även till ställningstaganden av Konstitutionsutskottet, Diskrimineringsombudsmannen och Skolverket.

Efter bildningsnämnden har motionen nu behandlats i kommunstyrelsen innan avgörande i fullmäktige. I styrelsen ville Alliansen inte längre att förslaget skulle avslås.

– Det skulle sända fel signaler. Vi vill fortsätta arbeta med frågan, säger kommunalråd Annelie Almérus (M).

Att bifalla motionen och införa ett förbud ser hon inte som framkomligt. Det eftersom det skulle strida mot lagstiftningen. Förslaget från Alliansen är istället att motionen ska anses besvarad. Det innebär att jämlikhetsberedningen kommer att fortsätta att arbeta med frågan. Det handlar dock inte längre om ett skarpt förbud.

– Det är viktigt att vi står på barnens sida, men ett strikt förbud kan riskera att drabba barnen. Det skulle kunna innebära att de istället hålls hemma från skolan, säger Annelie Almérus.

Dessutom tycker hon att kommunen bör invänta en statlig utredning och inte gå före och ta beslut som i dag strider mot lagstiftningen.

Ni vill titta på andra lösningar än ett förbud, vad innebär det?

– Att man informerar berörda grupper och att man inom skolan jobbar med att förklara att slöjan kan påverka barnens förutsättningar att delta i exempelvis idrottsundervisningen eller lekar. Det handlar om att diskutera med föräldrarna och långsiktigt få dem att förstå, säger Annelie Almérus.

Förslaget om slöjförbud kommer att tas upp i fullmäktige under våren.

Solidariskt Motala anser man att förslaget borde röstas ner, bland annat med hänvisning till religionsfriheten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa