Akuta insatser för räddningsstation

Efter larm från skyddsombud är bedömningen att Tjällmo räddningsstation omgående måste byggas om för att klara arbetsmiljökrav. Samhällsbyggnadsnämnden omfördelar därför miljonbelopp.

12 juni 2019 06:00

– Grunden till att vi behöver göra det här är att lokalerna inte är anpassade till dagens verksamhet.

Det säger tf räddningstchef Henrik Josefsson och förklarar att det mest akuta handlar om att göra avskärmningar mellan vagnshallen och övriga delar. Ett annat problem är att den dagen som man byter ut sina fordon mot nyare och mer moderna så kommer de inte att få plats.

Problemen har dock varit kända länge och det har tidigare funnits med i kommunens budget att göra åtgärder. Dessa har dock aldrig blivit av och i dag finns inga pengar längre avsatta. Men i samband med att ett skyddsombud förra hösten lämnade in en anmälan till Arbetsmiljöverket kom frågan åter upp. Och med risk för att få myndighetskritik har samhällsbyggnadsnämnden nu beslutat att omfördela medel. Man kommer då att ta pengar från projektet räddningsstation Borensberg.

– Det finns inga planer på att göra någon ombyggnation där redan i år. Eftersom läget i Tjällmo just nu är akut har vårt förslag till politikerna att prioritera om, säger Henrik Josefsson.

Politikerna håller med tjänstemännen.

– Vi har sett, bland annat i och med skogsbranden, hur viktig verksamheten där uppe är. Man har vetat om det här behovet länge, men inget har blivit gjort. Nu tar vi tag i det då snabbt det bara går, säger ordförande Caroline Unéus (M).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg