Akut behov att rusta stationen

Räddningsstationen i Tjällmo är i dåligt skick och efter en rapport från ett skyddsombud har nu samhällsbyggnadsnämnden enats om att en upprustning måste ske. Men vem som ska betala är ännu inte löst.

24 april 2019 13:00

Förra sommaren lämnade ett skyddsombud in en framställan om arbetsmiljöåtgärder gällande räddningsstationen i Tjällmo och påtalade brister i bland annat ventilationen. Kommunen har efter det tagit fram en åtgärdsplan gällande de mest akuta bristerna. Det handlar om insatser för strax över en miljon kronor och är sådant som måste göras i väntan på beslut om en ny station på orten. Några pengar för att rusta lokalen finns dock inte hos räddningstjänsten.

– Vi håller på att prata med kommunstyrelsen om det här. Samhällsbyggnadsnämnden som har hand om räddningstjänsten betalar ju hyra så vi tycker att kommunstyrelsen som fastighetsägare borde stå för de här åtgärderna, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Caroline Unéus (M).

I väntan på besked därifrån har dock hennes nämnd också börjat titta på om det går att omfördela medel för att rusta stationen i Tjällmo. Något besked om en ny station däremot lär man få vänta på.

– Det förs diskussioner om ett kommunalförbund och samarbete med andra kommuner och vi vill se vad det ger först, säger Caroline Unéus.

Alliansen har tidigare också talat om att rusta stationen i Borensberg.

– Men när det kan bli vet jag inte. Just nu är det Tjällmo som är akut, säger Caroline Unéus.

Några planer på att förändra styrkan i Borensberg som tidigare diskuterats finns dock inte längre förtydligar hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lina Handberg