Klart för broavgifter - i 40 år

Broavgiftsfrågan är löst. Om Motalas politiker godkänner det nya förslaget ska bilisterna börja betala från och med nästa år. Bron ska sedan vara avgiftsbelagd i 40 år.

10 januari 2014 11:17

– Det känns jätteskönt att det här är klart. Den här frågan har tagit mycket energi, säger kommunalråd Camilla Egberth (S) till MVT när hon just lämnat förhandlingarna på näringsdepartementet på fredagseftermiddagen.

Med sig tillbaka till Motala har hon ett förslag på nytt avtal som nu ska förankras hos de politiska partierna. Exakt vad som står i avtalet vill hon inte avslöja förrän det presenterats där, men MVT lyckas ändå få fram ett par detaljer:

*Avgiften blir lägre än den ursprungliga summan på tio kronor per personbil, men själva administrationen ligger på två kronor så det blir någonstans där emellan.

*Det blir inget maxtak eftersom en sådan lösning är omöjlig enligt Trafikverket

*Det blir en skillnad i avgift för personbilar och tung trafik, men den blir ytterst liten för att följa EU:s regelverk

*Motala kommer att kompenseras för att man måste förhandla om avtalet. Det innebär bland annat att summan som kommunen skulle gå in med som medfinansiering sänks

*Avtalet börjar gälla först den 1 januari 2015, till dess är det avgiftsfritt.

– Det här känns väldigt bra. Det är ett rimligt avtal. Hade vi inte känt så då hade vi sagt nej direkt. Jag tror inte att det blir särskilt svårt att få igenom det här i partierna, säger Camilla Egberth.

I nästa vecka ska partierna i Motala diskutera frågan och så fort man är eniga skrivs avtalet på. Den 21 januari har trafikutskottet möte och den 29 januari tar riksdagen beslut om att broavgifterna ska genomföras.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!