Gallring av skog upprör

I skogen kring Offerby i Motala startade kommunen i somras ett gallringsprojekt för att frilägga ekar. Men efter protester är arbetet tills vidare stoppat.

14 augusti 2013 14:16

Lövskogen runt Offerby består idag främst av ek, björk och hassel. Det är ganska högt i tak och marken är fri från sly.

– Det är ju som en lövsal. Vi är här ofta, och det är många som använder skogen i pedagogiskt syfte. Förskolorna kommer hit flera gånger i veckan, säger Motalabon Eivor Lund som är bekymrad över kommunens beslut.

Stefan Wernersson är skogvaktare i Motala kommun. Han har förståelse för den oro som finns, men ser annorlunda på saken.

– Det vi gör här är en naturvårdande åtgärd. Tanken är att öppna upp och göra skogen trevligare.

Gallringen är för tillfället stoppad och inom kort kommer ett samrådsmöte att hållas.

– Vi ska ha ett möte där vi bjuder in kommunen, skogsstyrelsen samt alla berörda. Vi gör inget mer förrän efter samrådsmötet, förklarar Stefan Wernersson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!