Pappan larmade socialen - inget gjordes

Socialchefen i Motala kommun har gjort en lex Sarah-anmälan, efter att det blivit känt att pappan till den mördade flickan redan i januari larmade socialtjänsten om att dotterns liv var i fara,

19 juni 2013 13:34

Föräldrarna till den mördade flickan bodde aldrig tillsammans, och eftersom de heller inte var gifta hade modern ensam vårdnad, medan pappan tilläts visst umgänge.

I slutet av 2012 inledde pappan en vårdnadstvist för att få rätt till umgänge fler dagar i veckan. Något som mamman vägrade att gå med på.

I väntan på att frågan skulle avgöras beslutade tingsrätten att ge pappan rätt till en träff i veckan. Samtidigt fick socialnämnden i Motala i uppdrag att anordna samarbetssamtal mellan föräldrarna i syfte att nå en lösning i frågan om vårdnad, boende och umgänge.

Corren har tagit del av socialtjänstens dokument om hur samtalen mellan föräldrarna hanterades. Till en början försökte de själva finna en lösning på problemet. Men i januari 2013 hörde pappan av sig till socialtjänsten och berättade att mamman hotat att flytta utomlands med flickan. Hon ska även ha hotat att ta sitt och dotterns liv om inte rättsprocessen lades ner.

Vid den här typen av misstankar är det socialtjänstens ansvar att närmare undersöka barnets situation. Men informationen från samarbetssamtalen tycks aldrig ha nått socialkontoret, den del av socialtjänsten som beslutar om utredning.
– I dagsläget kan jag inte svara på var det har brustit. Jag kan bara säga att de inte har varit föremål för någon utredning eller för insatser från socialkontoret i Motala. Vi har ingen notering om det, säger Camilla Ring, tillförordnad myndighetschef på socialkontoret i Motala kommun.

Då låter det som att ni inte fått informationen från de som genomförde samarbetssamtalen?
– Ja, precis.

Under tisdagen gjorde Åke Wännman, socialchef i Motala kommun, en lex Sarah-anmälan för att utreda om några fel har begåtts. Utredningen väntas ta några veckor.
– Någonting har klickat här, det är ganska tydligt med tanke på uppgifternas karaktär. Jag hoppas att den här utredningen ska visa hur vi har kommunicerat internt, och om vi borde ha gjort mer, säger Åke Wännman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!