Bostäder och badhus högprioriteras

Det saknas lägenheter i Motala, men precis inför valet snabbar majoriteten upp satsningar på Kvarnön och Södra stranden. En badhus i Motalaviken prioriteras också upp.

5 september 2014 11:37

Redan 2011 drog arbetet igång med att försöka planera för bostäder på Södra stranden, mitt emot hamnen. Området hade dock varit på tal långt innan dess. Men någon rivstart på planerna blev det inte 2011, istället har andra projekt kommit före. Men nu, veckan före valet, väljer S att gå ut och berätta att Södra stranden ska bli Motalas nya bostadsområde.

– Vi sätter hög prioritet på Södra stranden under 2015. Vi ser fantastiska möjligheter där och vi behöver lägenheter i Motala, säger kommunalråd Camilla Egberth (S).

Tillsammans med Platen ska kommunen göra ett planprogram för området. Förhoppningen är att ha nya bostäder på plats redan innan nästa mandatperiod är slut. Vissa problem finns dock. Järnvägen bullrar och marken är förorenad. Eftersom området till stor del ägs av kommunen lär saneringsnotan hamna hos skattebetalarna.

– De signaler som vi har fått är att det inte är så farligt och vi hoppas att det är så. Men man kanske får bygga etappvis och göra de bitar som ekonomin tillåter först. Sedan är ju frågan vad andra är beredda att göra för investeringar, säger Camilla Egberth.

En annan satsning som nu prioriteras upp är bostäder på Kvarnön. Också där ska ett planprogram omgående tas fram. Men det stannar inte där. Veckan före valet meddelar S också att de påbörjar projekteringen av ett badhus i Motalaviken. Förslaget får stöd också av oppositionen.

– Vi säger klart ja till en förstudie, säger Kjell Fransson (FP).

Men även om planeringen av ett badhus nu sätts igång är finansieringen fortfarande oklar. Kommunalrådet svarar svävande på frågan och oppositionen deklarerar också att de inte är pigga på att bidra med skattemedel.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!